Aktuálna situácia na poli vytrvalostnej atletiky nie je príliš prajná pre talenty, ktorých ambície siahajú ďalej ako len víťaziť v lokálnych pretekoch. Takmer žiadna finančná podpora od štátu či nulové zvýhodnenia podmienok na tréning posúvajú atlétov s olympijskými ambíciami na okraj príjmovej skupiny spoločnosti. Aj z týchto dôvodov atletický klub Bratislava Marathon Sport Club (BMSC) preorientoval svoju pozornosť na vytváranie podporujúceho zázemia talentovaným športovcom a tak podporiť rozvoj ich profesionálnych ambícií. 

Našou dlhodobou víziou je rozvoj slovenskej atletiky v oblasti dlhých behov prostredníctvom výchovy a združovania existujúcich a mladých talentovaných atlétov, vytvárať im profesionálne zázemie na rozvoj a zabezpečiť tak kvalitných reprezentantov Slovenska na významných domácich a zahraničných podujatiach.

Krátkodobým cieľom klubu je zlepšiť podmienky na tréning a poskytnúť kvalitnejšie zázemie prvým 4 vytrvalostným atlétom na ich ceste na olympiádu, či iné svetové atletické podujatia a tak postaviť základy úspešného profesionálneho atletického klubu. Z dlhodobého hľadiska sa však klub chce zamerať okrem podpory existujúcich talentov, aj na výchovu mladých talentov od detského veku, ako aj na rozvoj hobby športovcov a šírenie osvety pre širokú verejnosť z pozície odbornej autority. 

Na ceste k naplneniu vízie klubu aktuálne pomáhajú finančne aj materiálne partneri Procare a Garmin vďaka ktorým sa naše mladé atletické talenty majú možnosť venovať atletickej kariére na profesionálnej úrovni. Veríme, že zlepšením materiálneho zabezpečenia a finančnej podpory budú mať naši atléti viac času na tréning a regeneráciu, čo v konečnom dôsledku prinesie aj zlepšenie ich športových výkonov a reprezentácie Slovenska vo svete.