Členstvo v BMSC

Našou dlhodobou víziou je rozvoj slovenskej atletiky v oblasti dlhých behov prostredníctvom výchovy a združovania existujúcich a mladých talentovaných atlétov.  Z dlhodobého hľadiska sa chceme zamerať aj na rozvoj hobby športovcov a šírenie osvety pre širokú verejnosť z pozície odbornej autority.

Aj preto aktuálne otvárame možnosť stať sa členom Bratislava Marathon Sport Club športovcom z radov hobby bežcov a tak im poskytnúť podporu v podobe zvýhodnených podmienok na trénovanie, zliav na štartovné a nákup bežeckého oblečenia a obuvi.

Ročné členské v BMSC klube stojí 400 EUR a zahŕňa:
  1. Odborne vedené tréningy na dráhe 1x do týždna: september – október
  2. Odborne vedené tréningy v hale Elán 2x do týždna: november – marec
  3. Odborne vedené tréningy na dráhe 1x do týždna: apríl – jún
  4. Funkčné tričko BMSC
  5. Zľava 20% na štartovné na preteky organizované Bratislava Marathon
  6. Výber štartových balíkov vo „Fastline”
  7. Možnosť štartovať z prvého koridoru
  8. Zľava 20% v bežeckom obchode Top4Running
  9. Členstvo v SAZ (Slovenský Atletický Zväz)
  10. Zľava na trénerov a tréningové plány od trénerov BMSC


Registrácia do BMSC